Regulamin akcji 'Kupon rabatowy'

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ODBYWAJĄCEJ SIĘ POD HASŁEM

Kupon rabatowy

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa wiążące każdego Uczestnika Akcji Promocyjnej, zasady nabywania produktów z rabatem w wysokości oznaczonej w kuponie rabatowym liczonym od ceny sprzedaży (dalej „Rabat”). Organizatorem Akcji Promocyjnej jest sklep internetowy Ancora Blu (dalej „Organizator”).

 2. Promocja trwać będzie w okresie oznaczonym w kuponie rabatowym, z zastrzeżeniem  §6.

  A. Miejscem Promocji jest Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem www.ancorablu.pl.

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Akcja Promocyjna - przygotowana przez Organizatora oferta sprzedaży produktów Ancora Blu, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Akcja Promocyjna przeprowadzana jest pod hasłem Kupon rabatowy”. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami itp.

 2. Produkty Ancora Blu– wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego www.ancorablu.pl, które nie są objęte inną Akcją Promocyjną.

 3. Kod Promocyjny - Unikatowy, jednorazowy kod zawarty na kuponie promocyjnym do wyczerpania zapasów, bądź zakończenia się Akcji Promocyjnej.

 4. Sklep Internetowy Ancora Blu -  Miejsce sprzedaży produktów objętych akcją promocyjną, znajdujące się pod adresem: www.ancorablu.pl

 5. Uczestnik Promocji - pełnoletnia osoba fizyczna, która akceptuje niniejszy Regulamin;

§3

Sprzedaż objęta Akcją Promocyjną odbywać się będzie w Sklepie Internetowym, znajdującym się pod adresem www.ancorablu.pl.

§4

Promocja opiera się o następujące zasady:

 1. Uczestnik Promocji ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji.

 2. Podstawowym warunkiem skorzystania przez Uczestnika Promocji z Promocji jest nabycie minimum jednej sztuki produktu objętej promocją. 

 3. Promocja polega na tym, iż Uczestnik Promocji nabywając jedną sztukę produktu obowiązany jest do zapłaty ceny detalicznej wybranych przez niego sztuk pomniejszonej o wartość rabatu.

 4. Brak wpisania kodu promocyjnego z kuponu oznacza, iż nabywca zaniechał prawa do skorzystania z Promocji w stosunku do danej transakcji. W takiej sytuacji, z chwilą dokonania zapłaty traci on ostatecznie prawo do skorzystania z Promocji w odniesieniu do dokonanej transakcji.

 5. Produkty zakupione na zasadach niniejszej Promocji podlegają standardowym zasadom zwrotów   obowiązujących w Sklepie Internetowym Ancora Blu.

§ 5

Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami itp.

§ 6

Organizator ma prawo odwołać lub skrócić okres trwania Akcji Promocyjnej bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie pisemnej informacji w Internecie na stronie www.ancorablu.pl.

§ 7

Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji Promocyjnej obowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia nabycia produktu lub usiłowania jego nabycia, skierować mailem pod adres shop@ancorablu.pl celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.

§ 8

Organizator w czasie trwania Akcji Promocyjnej zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zaczyna obowiązywać od dnia umieszczenia odpowiedniej, pisemnej informacji w Internecie na stronie www.ancorablu.pl.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl